AGPELE

จีน AGP ไฟฟ้า จำกัดเป็นองค์กรขนาดใหญ่ที่มุ่งเน้นการวิจัยการพัฒนาการผลิตการขายและการบริการของเครื่องใช้ไฟฟ้าอุตสาหกรรม การวิจัยหลักและการพัฒนาการผลิต, การขาย, ตู้พอง, ตู้เครือข่ายแหวน, substations กล่องชนิด, สวิตช์แรงดันสูง, สวิตช์แรงดันไฟฟ้าต่ำ, กล่องสาขาสายเคเบิล, สวิตช์, เบรกเกอร์วงจรสูญญากาศไฟฟ้าแรงสูงและผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ

ใบรับรอง

  • certificate (2)
  • certificate (3)
  • certificate (1)
  • certificate (4)
  • certificate (5)
  • certificate (6)